รั้วสำเร็จรูป วิธีติดตั้ง

รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นนวัตกรรมสินค้าใหม่ที่ถูกออกแบบ และผลิตขึ้นเผื่อช่วยให้งานรั้วมีความสวยงาม สามารถความคุมคุณภาพได้มากยิ่งขึ้น และที่สำคัญยังเป็นสินค้าที่ช่วยให้งานรั้วสร้างเสร็จได้รวดเร็ว สามารถเริ่มงานส่วนอื่นๆต่อได้ไว เนื่องจากขั้นตอนในการติดตั้งรั้วสำเร็จรูปนั้นสามารถติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็ว เพียง “ตั้งเสา เทฐาน ยกเสียบ” 3 ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้น

สิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนทำการติดตั้ง

  • 1. ต้องตรวจสอบหน้างานว่าเหมาะสมกับการติดตั้งรั้วสำเร็จแบบไหน : เพื่อให้เกิดความแข็งแรง เพราะหน้างานที่แตกต่างกัน ก็อาจจะเหมาะสมกับวิธีการติดตั้งที่ต่างกันตามไปด้วย เช่น บางหน้างานสามารถติดตั้งได้เลย แต่บางหน้างานอยู่ใกล้กับคลองน้ำ ก็อาจจะต้องติดตั้งกำแพงกันดินก่อนที่จะสร้างรั้วสำเร็จ
  • 2. ขั้นต่ำในการก่อสร้างจำเป็นจะต้องทำตอม่อ คาน หรือฝั่งเสาเข็ม : เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของรั้ว ไม่ให้ตัวรั้วสำเร็จต้องล้มลงมาจากแรงการสั่นสะเทือน หรือจากแรงลม
  • 3. ติดตั้งเสาให้ห่างกันให้พอดีกับความยาวของแผ่นเสียบ : หลังจากตรวจสอบสภาพหน้างาน อีกสิ่งที่สำคัญคือในส่วนของการติดตั้งเสารั้วสำเร็จ โดยช่างผู้รับเหมาจำเป็นจะต้องติดตั้งเสาให้ห่างกัน ให้พอดีกับความยาวของแผ่นเสียบ ให้สามารถเสียบลงไปได้ตลอดตามความยาวของรั้ว เพราะ ถ้าผู้รับเหมาติดตั้งเสาห่างกันในระยะที่ไม่ถูกต้อง แล้วเกิดเทคอนกรีตไปเรียบร้อยแล้ว แผ่นเสียบจะไม่สามารถเสียบลงไปตามล็อกของมันได้ และจะยิ่งเกิดความยุ่งยากในการมาแก้ระยะเสาในภายหลัง

ตัวอย่างวิธีการติดตั้ง “รั้วสำเร็จ

วิธีที่ 1

1. เตรียมตอม่อและคานตามแนวรั้ว หลังจากนั้นตั้งเสา                     
2. เทคอนกรีตที่ฐาน และตอม่อ                                             
3. เสียบแผ่น

วิธีที่ 2

1. ขุดหลุม หรือกดเสาเข็มไอลงไปในดิน                                       
2. เตรียมตอม่อ ตั้งเสา และเทคอนกรีต                                 
3. เสียบแผ่น

วิธีที่ 3

1. ติดตั้งกำแพงกันดิน                               
2. เตรียมแบบทำคาน ตั้งเสา และเทคอนกรีตที่ฐาน                                       
3. เสียบแผ่น
* ทั้ง 3 วิธี เป็นวิธีการติดตั้งที่ช่างส่วนใหญ่เลือกทำ
** วิธีการติดตั้งอาจต้องมีการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสภาพหน้างานก่อสร้าง