dt concrete logo

จากอดีตสู่ปัจจุบัน ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน

     ในปี ค.ศ.1994 บริษัท ดอยตุงอิฐบล็อก จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้น ผลิตและจำหน่าย “อิฐมอญแดง” เมื่อบริษัทมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ได้เพิ่มการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต คือ “แผ่นพื้นสำเร็จรูปอัดแรง” เป็นรายแรกๆของจังหวัดเชียงรายโดยสร้างปรากฏการณ์การทำพื้นอาคารได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้ไม้แบบในการก่อสร้าง และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ดี.ที.คอนกรีต (1997) จำกัด ในปี ค.ศ.1997 จากการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทจึงคิดที่จะพัฒนาเพิ่มการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น “เสาเข็มอัดแรง” “ เสาไฟฟ้า” “เสารั้ว” “บล็อก” และ “คอนกรีตผสมเสร็จ” ในที่สุด เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร
     ในปี ค.ศ. 2010 บริษัท ดี.ที.คอนกรีต(เชียงราย) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 2 ในแนวความคิดที่ว่า เป็นการขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับตลาดที่โตขึ้น สามารถที่จะผลิตและบริการลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังมีการก่อสร้าง “ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต” เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้า นอกจากเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าบริษัท ดี.ที. คอนกรีต จำกัด มีความสามารถและศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน การันตีด้วยเครื่องหมายมาตรฐาน มอก. ได้แก่ “มอก.เลขที่ 828-2546” สำหรับแผ่นพื้นสำเร็จรูป , “มาตรฐาน มอก.เลขที่ 396-2549” สำหรับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง และมาตรฐาน “มอก.เลขที่ 213-2552” สำหรับคอนกรีตผสมเสร็จ อีกด้วย
     ในปี ค.ศ. 2013 บริษัท ดี.ที. คอนกรีต จำกัด ได้เซ็นต์สัญญาร่วมมือกับ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด(SCG) เข้ามาช่วยควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต และช่วยต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากลูกค้ามากขึ้น
     ในปี ค.ศ. 2015 บริษัท ดี.ที.คอนกรีต(พรีคาสท์) จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 3 ในแนวความคิดที่ว่า ไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อก้าวเป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตของจังหวัดเชียงราย อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะนำเอาการก่อสร้างที่เป็นนวัตกรรมใหม่ อย่างเช่น พรีคาสท์(ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป) และระบบพื้นโพสเทนชั่น มาใช้ที่จังหวัดเชียงรายในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้