ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
บริษัท ดี.ที.คอนกรีต
(เชียงราย) จำกัด

90 หมู่ 12 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร 062-9468777 , 053-705400-1
email : dtconcrete.th@gmail.com
Line id : dt053705400

สาขา 1
บริษัท ดี.ที.คอนกรีต (แม่สาย) จำกัด

55/1 หมู่ 5 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

โทร. 086-9137887 , 053-709460-1
email : dtconcrete.th@gmail.com

สาขา 2
บริษัท ดี.ที.คอนกรีต (พรีคาสท์) จำกัด 

206 หมู่ 2 ต.ท่าสาย  อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร. 086-9119940 , 053-160401-2
email : dtconcrete.th@gmail.com