สนามบาสเก็ตบอล มฟล.

สนามบาสเก็ตบอล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย