เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

ทำไมต้องใช้ " เสาไฟฟ้า " คอนกรีตของ บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด?

เสาไฟฟ้า ยาว 6 , 8 , 9 เมตร เหมาะสมสำหรับโยงสายไฟฟ้าหลักเข้าสู่พื้นที่ในโครงการก่อสร้าง บ้านเรือน อาคารต่างๆ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานของการผลิตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถูกออกแบบให้พิเศษกว่าเสาคอนกรีตธรรมดาเท่าไป เพื่อรับแรงดึงในเสาไฟฟ้ามากกว่าเสาทั่วๆไป มีการดึงด้วยลวดเหล็กอัดแรง เพื่อให้เสาไฟฟ้าสามารถรับแรงที่เกิดขึ้นจากสายไฟและแรงลมพัดที่กระทำ พร้อมทั้งมีทีมงานคุณภาพที่ให้บริการติดตั้งเสาไฟฟ้าถึงสถานที่

ข้อมูลพื้นฐาน

  • เสาไฟฟ้า ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานของการผลิตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : การผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง
  • เหมาะสมสำหรับทำเสาไฟฟ้าในบ้านเรือน อาคาร โครงการบ้านจัดสรร โรงงานหรือบริเวณที่ต้องเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่พักอาศัย
  • มีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการติดตั้งเสาไฟฟ้า

ข้อมูลทางเทคนิค

  • เสาไฟฟ้า มีความยาว 6 , 8 , 9 เมตร
  • ใช้คอนกรีตกำลังอัด 420 กก./ตร.ซม. (ทดสอบด้วยก้อนตัวอย่างแบบลูกบาศก์) หรือ 350 กก./ตร.ม. (ทดสอบด้วยก้อนตัวอย่างแบบทรงกระบอก)
  • ภายในเสาไฟฟ้า มีเหล็กลวดอัดแรงถูกดึงด้วยแรงดึง 70 % ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีต
  • เสาไฟฟ้า ใช้เหล็กลวดอัดแรง PC Wire ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร
  • ปักเสาห่างกันมาตรฐาน 20 เมตร เพื่อป้องกันการดึงรั้งและการตกท้องช้างที่มากเกินไป

ตารางแสดงมิติภาคตัดขวางเสาไฟฟ้า ( ข้อกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค )

รูปแบบหน้าตัด ความยาวของเสา (เมตร) หน้าตัดที่ยอด (ตร.ม.) หน้าตัดที่โคน (ตร.ม.) ความลึกปักดิน (เมตร)
สี่เหลี่ยม 6 180 x 180 120 x 120 1
สี่เหลี่ยม 8 200 x 200 120 x 120 1
สี่เหลี่ยม 9 210 x 210 120 x 120 1