คอนกรีตผสมเสร็จ

ทำไมต้องใช้ " คอนกรีตผสมเสร็จ " ของ บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด?

การให้บริการ คอนกรีตผสมเสร็จ ที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นให้บริการปรึกษาข้อมูลคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ( Concrete Mix Design ) ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะนำไปใช้ในงานฐานราก พื้น โครงสร้าง อีกทั้งเรายังมีจำนวนรถส่งคอนกรีตกว่า 20 คัน พร้อมบริการร่วมกับระบบการบริหารคิวรถ(GPS) และ ตราชั่งควบคุมน้ำหนักคอนกรีต ทำให้สามารถจัดส่งคอนกรีตในปริมาณที่ถูกต้องได้รวดเร็วและเป็นไปตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ และช่วยลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

อีกทั้งบริษัทได้ทำข้อตกลงและเซ็นสัญญาร่วมกับกับ “บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด” ( SCG Endorse ) ที่จะใช้ปูน SCG (ปูนตราช้าง) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 100% ทำให้เราได้รับการดูแล ควบคุมคุณภาพ จาก เอสซีจี เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า คอนกรีตผสมเสร็จของเรามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

 • บริษัทได้รับความร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ( SCG ) ทำให้เราได้รับการควบคุม ดูแลคุณภาพ และใช้ส่วนผสมของปูน SCG ในการผลิต 100 % เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าคอนกรีตของเรามีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
 • การให้บริการที่ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นให้บริการปรึกษาข้อมูลคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการใช้งานความต้องการของลูกค้า
 • ลดปัญหาการผสมมือที่มีส่วนผสมที่ไม่แน่นอน และได้กำลังอัดไม่เป็นไปตามที่ออกแบบไว้
 • เน้นให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวดเร็ว ฉับไว คุณภาพมาตรฐาน
 • มีจำนวนรถส่งคอนกรีตกว่า 20 คัน พร้อมบริการร่วมกับระบบการบริหารคิวรถ(GPS) และ ตราชั่งควบคุมน้ำหนักคอนกรีต ทำให้สามารถจัดส่งคอนกรีตในปริมาณที่ถูกต้อง ได้รวดเร็วและเป็นไปตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ
 • ได้รับมาตรฐาน มอก.เลขที่ 213-2552 

ข้อมูลทางเทคนิค

 • มีกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้กันทั่วไปมีตั้งแต่ 180 – 400 กก./ตร.ซม. (ทดสอบด้วยก้อนตัวอย่างแบบลูกบาศก์)
 • มีค่ายุบตัว (Slump) 7.5 +/- 2.5 ซม. หรือขึ้นอยู่กับการใช้งาน
 • ใช้สารผสมเพิ่ม Type A and D ที่มีคุณสมบัติในการลดน้ำและหน่วงการก่อตัวของคอนกรีต เพื่อเพิ่มความสามารถในการเทคอนกรีตและกำลังอัดที่ดีขึ้น
 • กำลังอัดคอนกรีต คือกำลังอัดสูงสุด หรือกำลังอัดประลัยของคอนกรีต ที่เวลา 28 วัน นับตั้งแต่คอนกรีตถูกผลิตจากแพล้นท์ ตามมาตรฐาน มอก.เลขที่ 213-2552
 • เหมาะสำหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น
 • หากต้องการคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถแจ้งความประสงค์ของลูกค้าได้ เพราะเรามีวิศวกรที่คอยให้คำปรึกษา

ประเภท คอนกรีตผสมเสร็จ

คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป

คอนกรีตชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไป และงานเทคอนกรีตที่ต้องใช้คอนกรีตปั๊ม อาทิเช่น อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ ตึกสูง งานถนน พื้นโรงงาน และลานจอดรถ เหมาะสมต่อการก่อ สร้างโครงสร้างทั่วไป ค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน  สำหรับค่าความยุบตัว(slump) เราจะปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างหรือประเภทงานที่ลูกค้าแจ้งมาเพื่อให้คอนกรีตที่ใช้งานถูกต้องเหมาะสมกับน้างานมากที่สุด

คอนกรีตเททับแผ่นพื้น

คอนกรีตสำหรับเททับแผ่นพื้น ถูกออกแบบให้แตกต่างจากคอนกรีตปกติ โดยออกแบบให้ส่วนผสมมีส่วนละเอียดมากกว่าคอนกรีตปกติ เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องหินที่มีขนาดใหญ่เกินไป จนไม่สามารถปรับผิวหน้าคอนกรีตให้เรียบได้

คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะ

คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการเทโครงสร้างเสาเข็มบ้านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และโครงสร้างขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ซึ่งเป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 35-60 ซม. คอนกรีตที่ใช้จะมีการปรับส่วนผสมให้เน้นไปที่หินขนาดใหญ่แต่ยังคงคละขนาดให้คอนกรีตมีความแน่น ค่ายุบตัวควรไม่มากเกินไป เพื่อป้องกันความแปรปรวนของน้ำในดิน ทำให้คอนกรีตถูกน้ำใต้ดินเจือจางให้กำลังอัดที่ควรจะได้ลดลงส่งผลต่อการรับน้ำหนักของโครงสร้าง

คอนกรีตกันซึม

คอนกรีตกันซึม มีคุณสมบัติกันซึม และมีความทึบน้ำสูง ส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้มีการผสมน้ำยาประเภทกันซึมเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างที่สัมผัสน้ำ หรือความชื้นตลอดเวลา เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ คานคอดิน เป็นต้น

มอร์ต้า คอนกรีต

มอร์ตาร์คอนกรีต เป็นส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์ ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ประเภทลดปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสม และหน่วงการก่อตัว ถูกออกแบบเพื่อใช้สำหรับงานเทปรับระดับพื้นผิวคอนกรีต ที่ไม่ต้องการกำลังอัด