บล็อก

ทำไมต้องใช้ " บล็อกคอนกรีต " ของ บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด?

คอนกรีตบล็อก หรืออิฐบล็อก ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี ด้วยกำลังการผลิต 12,000 ก้อน / วัน อัตโนมัติทั้งระบบ ถูกกดอัดด้วยแรงสั่นสะเทือนสูง ในอัตราส่วนของส่วนผสม ปูนเข้มข้น หินฝุ่น และทราย ที่เหมาะสม ประกอบกับความพิถีพิถันในการเลือกหินฝุ่น ทำให้สีของบล็อกเป็นสีเดียวกันทั้งหมด

ลูกค้ามั่นใจได้ว่า บล็อกที่ได้แข็งแรงทนทาน เหลี่ยมมุมชัดเจน พื้นผิวก่อฉาบติดง่าย ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน ทำให้สามารถประมาณจำนวนของวัสดุได้ง่าย และเมื่อคำนวณค่าแรงสำหรับก่ออิฐบล็อกแล้วจะถูกกว่าการก่อด้วยอิฐมอญ มีบล็อกขนาดมาตรฐาน 2 ชนิด คือ บล็อกตัน ขนาด 39 x 13 x 6.5 ซม. และบล็อกกลวง ขนาด 39 x 19 x 6.5 ซม. นอกจากนี้ยังสามารถทำอิฐบล็อกรูปทรงและขนาดได้ตามต้องการถ้ามีแบบให้ เหมาะสำหรับนำไปก่อสร้างผนังบ้าน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ รั้วกำแพง ฯลฯ พร้อมบริการส่งและยกบล็อกลงถึงหน้าไซต์งานโดยไม่ต้องใช้แรงงานคนยกลง ช่วยประหยัดเวลา และค่าแรง

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่นำเข้าจากประเทศเกาหลี ทำงานอัตโนมัติทั้งระบบ กำลังผลิต 12,000 ก้อน / วัน
 • คอนกรีตบล็อก อิฐบล็อกหรือ บล็อก ล้วนแล้วแต่เป็นคำเรียกสำหรับอิฐบล็อกคอนกรีต
 • ใช้แม่แบบในการผลิต ทำให้สามารถผลิตอิฐบล็อกได้หลายขนาดและหลายรูปแบบ
 • ระบบจะเทคอนกรีตที่ผสมแล้วลงแม่แบบแล้วอัดขึ้นรูปด้วยแรงอัดและการสั่นสะเทือน จนได้อิฐบล็อกที่สมบูรณ์คงรูปอยู่ได้โดยไม่ต้องรอการเซ็ตตัว
 • มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถก่อสร้างผนังได้รวดเร็วกว่าอิฐมอญ จึงทำให้ค่าแรงถูกกว่าการใช้อิฐมอญ อีกทั้งบล็อกคอนกรีตยังสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี

ข้อมูลทางเทคนิค

 • บล็อกตัน : ขนาดมาตรฐาน ขนาด 39 x 13 x 6.5 ซม.
 • บล็อกกลวง : ขนาดมาตรฐาน ขนาด 39 x 19 x 6.5 ซม.
 • เป็นคอนกรีตบล็อกชนิดรับน้ำหนัก
 • ผนังก่ออิฐบล็อกที่ติดกับวงกบประตู หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นและคานทับหลัง
 • ทุกๆพื้นที่ 9 ตร.ม. ต้องมีเสาเอ็นและคานทับหลัง
 • เสาเอ็นและคานทับหลังมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 ซม.และกว้างเท่าความหนาของผนัง
 • เสาเอ็นและคานทับหลัง เสริมด้วยเหล็กกลม 2 - Ø6 มม. และมีเหล็กปลอกกลม Ø6 ทุกระยะ 20 ซม.
บล็อกคอนกรีต 1

คอนกรีตบล็อก หรือ อิฐมอญ ควรเลือกใช้อันไหน?

อิฐมอญ

เกิดจากการนำดินมาทำให้สะอาด บดอัด ตัดเป็นก้อนเข้าเตาเผา อิฐที่นำมาใช้ในการก่อสร้างในปัจจุบันมักจะใช้ก่อเป็นผนัง แต่ไม่เหมาะที่จะนำมาทำเป็นผนังที่ต้องรับน้ำหนัก คาน หรือพื้น เพราะอิฐมอญจะเปราะและดูดซับน้ำได้ง่าย ดังนั้นการใช้อิฐมอญจึงเป็นการใช้เพื่อก่อเป็นผนังหรือโครงสร้างใดที่ไม่ต้องรับน้ำหนัก

คอนกรีตบล็อก

ทำจากปูนซีเมนต์ หินฝุ่น ทรายตามสัดส่วนที่เหมาะสม บรรจุอัดลงในแบบเหล็กมาตรฐาน แล้วกดโดยเครื่องอัดแรงสูง ฉะนั้นการผลิตจึงสามารถทำให้ได้ขนาดสม่ำเสมอ และต้องให้ได้มาตรฐานคือมีความคลาดเคลื่อนของขนาดไม่เกินกว่า 3 มิลลิเมตร มี 6 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผิดกับอิฐมอญ ซึ่งจะต้องนำไปแช่น้ำหรือสาดน้ำเพื่อป้องกันการยืดหรือหดตัวของอิฐ

ถ้าพิจารณาในแง่ของการก่อสร้างแล้วทั้งอิฐมอญและคอนกรีตบล็อก จะมีความดีหรือความเหมาะสมต่อการใช้สอยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งานในแง่ของน้ำหนักและความสะดวกในการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น การนำมาใช้ก่อสร้างผนังอาคารขนาดใหญ่ ก่อรั้วบ้าน ในความรู้สึกอิฐมอญดูจะมีความแข็งแรงกว่า แต่เมื่อคำนึงถึงน้ำหนักต่อหน่วยแล้ว คอนกรีตบล็อกเบากว่า การกันความร้อนคอนกรีตบล็อกจะกันได้ดีกว่า เพราะกลวง และเนื่องจากคอนกรีตบล็อกมีขนาดใหญ่กว่าอิฐมอญ จึงเหมาะที่จะใช้ก่อผนังขนาดใหญ่ เพราะสามารถก่อได้รวดเร็ว ประหยัดเวลา และที่สำคัญอย่างยิ่งคือให้น้ำหนักที่บรรทุกลงบนคานน้อยกว่าอิฐมอญ อีกด้วย ส่วนการก่อสร้างก่อในพื้นที่เล็ก ก่อผนังที่เป็นรูปโค้งเว้า หรือมีการหักมุมข้อ อิฐมอญดูจะมีภาษีกว่าในแง่ที่ว่ามีขนาดเล็ก