เสาไฟฟ้า คอนกรีตอัดแรง

เสาไฟฟ้า คืออะไร ??

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการรองรับการติดตั้งสายไฟให้อยู่เหนือพื้นดิน และสำหรับเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการพาดสายไฟไว้เหนือพื้นดินสูง ๆ ก็เนื่องจากว่าสายไฟฟ้าโดยทั่วไปนั้นเป็นสายเปลือยที่มีอันตรายต่อผู้ที่ไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ และถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะส่งผลกระทบอื่นๆ อีกมากมาย ในส่วนของเสาไฟฟ้าก็ต้องมีความแข็งแรงและมั่นคง อีกทั้งควรจะต้องรองรับน้ำหนักได้ดีและไม่หักโค่นง่าย ซึ่งในอดีตนั้น ในส่วนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยก็ได้เห็นด้วยและมีการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศเป็นเสาคอนกรีตแล้ว แต่อาจจะยังหลงเหลือในพื้นที่ชนบทห่างไกลบ้างเล็กน้อย ซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตทั้งหมดในอนาคต

เสาไฟฟ้า 1

" เสาไฟฟ้า " ของ บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด

ทำไมต้อง " เสาไฟฟ้า " ของ ดี.ที.คอนกรีต ??

เสาไฟฟ้าคอนกรีต เหมาะสมสำหรับโยงสายไฟฟ้าหลักเข้าสู่พื้นที่ในโครงการก่อสร้าง บ้านเรือน อาคารต่างๆ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานของการผลิตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถูกออกแบบให้พิเศษกว่าเสาคอนกรีตธรรมดาเท่าไป เพื่อรับแรงดึงในเสาไฟฟ้ามากกว่าเสาทั่วๆไป มีการดึงด้วยลวดเหล็กอัดแรง เพื่อให้เสาไฟฟ้าสามารถรับแรงที่เกิดขึ้นจากสายไฟและแรงลมพัดที่กระทำ

โดยมียาวให้เลือก 3 ขนาด คือ 6 , 8 , 9 เมตร เหมาะสมสำหรับโยงสายไฟฟ้าหลักเข้าสู่พื้นที่ในโครงการก่อสร้าง บ้านเรือน อาคารต่างๆ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานของการผลิตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถูกออกแบบให้พิเศษกว่าเสาคอนกรีตธรรมดาเท่าไป เพื่อรับแรงดึงในเสาไฟฟ้ามากกว่าเสาทั่วๆไป มีการดึงด้วยลวดเหล็กอัดแรง เพื่อให้เสาไฟฟ้าสามารถรับแรงที่เกิดขึ้นจากสายไฟ และแรงลมพัดที่กระทำ พร้อมทั้งมีทีมงานคุณภาพที่ให้บริการจัดส่ง และติดตั้งเสาไฟฟ้า ทั่วจังหวัดเชียงราย

นอกจากนี้ยังสามารถมั่นใจด้วยคุณภาพ และมาตรฐานจาก SCG ที่ทางองค์กรได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกับกับ “บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด” ( SCG ENDORSED BRAND) ที่จะใช้ปูน SCG (ปูนตราช้าง) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 100% ทำให้ได้รับการดูแล ควบคุมคุณภาพ จาก เอสซีจี และในส่วนของการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด มีการตรวจเช็คคุณภาพสินค้าทั้งก่อน และหลังจากการผลิตสินค้า ด้วยทีมวิศวกรที่ดูแลเรื่องคุณภาพ(Quality Control) 

มั่นใจด้วยคุณภาพ และมาตรฐานจาก SCG

บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด ได้ทำข้อตกลงและเซ็นสัญญาร่วมกับกับ “บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด” ( SCG ENDORSED BRAND) ที่จะใช้ปูน SCG (ปูนตราช้าง) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 100% ทำให้ได้รับการดูแล ควบคุมคุณภาพ จาก เอสซีจี เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ และการผลิต

บริษัท ดี.ที.คอนกรีต ได้มีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานในการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุุดิบที่มีคุณภาพ เช่น ปูน SCG ,หิน จากแห่งที่ดีที่สุดในเชียงราย ,และทรายที่มาจากท่าทรายของเราเอง และนอกจากนี้ยังมีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการดึงเหล็กลวดอัดแรง PC Wire ดึงด้วยแรงดึง 70 % ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีต ในส่วนของคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้จะผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักร โดยใช้คอนกรีตกำลังอัด 420 กก./ตร.ซม.(แบบลูกบาศก์) เพื่อเพิ่มความเข็งแรง ไม่แตกหักง่ายของเสาไฟฟ้า อีกทั้งมีการตรวจเช็คคุณภาพสินค้าทั้งก่อน และหลังจากการผลิตสินค้า ด้วยทีมวิศวกรที่ดูแลเรื่องคุณภาพ(Quality Control)

ข้อมูลพื้นฐาน

  • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง ของ ดี.ที.คอนกรีต มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดมาตรฐานของการผลิตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ในการผลิตเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง) 
  • เหมาะสมสำหรับทำเสาไฟฟ้าในบ้านเรือน อาคาร โครงการบ้านจัดสรร โรงงานหรือบริเวณที่ต้องเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่พักอาศัย
  • มีทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาและบริการติดตั้งเสาไฟฟ้า
  • พร้อมบริการจัดส่ง และติดตั้งเสาไฟฟ้า ทั่วจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลทางเทคนิค

  • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง มีความยาว 3 ขนาด คือ 6 , 8 , 9 เมตร
  • ใช้คอนกรีตกำลังอัด 420 กก./ตร.ซม. (ทดสอบด้วยก้อนตัวอย่างแบบลูกบาศก์) หรือ 350 กก./ตร.ม. (ทดสอบด้วยก้อนตัวอย่างแบบทรงกระบอก)
  • ภายในของเสาไฟฟ้า มีเหล็กลวดอัดแรงถูกดึงด้วยแรงดึง 70 % ของแรงดึงสูงสุดก่อนการเทคอนกรีต
  • ในส่วนของการผลิตสินค้า ขั้นตอนการดึงเหล็กลวดนั้นจะใช้เหล็กลวดอัดแรง PC Wire ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร
  • การนำเสาไปปัก จะต้องปักให้ห่างกันโดยมาตรฐาน 20 เมตร เพื่อป้องกันการดึงรั้งและการตกท้องช้างที่มากเกินไประหว่างเสาไฟฟ้าคอนกรีต กับสายไฟฟ้า

มิติ ของ " เสาไฟฟ้า "

สำหรับมิติภาคตัดขวางของเสาไฟฟ้า ตามข้อกำหนดมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น เสาไฟฟ้าจะต้องมีขนาดหน้าตัดที่ยอด และหน้าตัดที่โคนแตกต่าง และเปลี่ยนแปลงไปตามความยาวของเสาไฟฟ้า โดยเสาไฟฟ้าที่มีความยาว 6 เมตร จะต้องมีขนาดหน้าตัดที่ยอด 0.12*0.12 และหน้าตัดที่โคน 0.18*0.18 ,เสาไฟฟ้าที่มีความยาว 8 เมตร จะต้องมีขนาดหน้าตัดที่ยอด 0.12*0.12 และหน้าตัดที่โคน 0.20*0.20 ,และเสาไฟฟ้าที่มีความยาว 9 เมตร จะต้องมีขนาดหน้าตัดที่ยอด 0.12*0.12 และหน้าตัดที่โคน 0.21*0.21 ซึ่งจะต้องทำการปักลงไปในดินอีกโดยประมาณ 1 เมตร ปักเสาห่างกันประมาณ 20 เมตร เพื่อให้เสาไฟฟ้าสามารถตั้งอยู่ได้ไม่เอียง และไม่ล้มลงมาเมื่อมีการโยงสายไฟฟ้า
มิติ ของ เสาไฟฟ้า 6,8,9 เมตร

ความแตกต่างของเสาแต่ละขนาด

6 เมตร : นิยมใช้เป็นเสาบริการ หรือเสาสำหรับพาดไฟฟ้าสายแรงต่ำ
8 เมตร : มักจะใช้งานกับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าต่ำแบบ 1 เฟส 2 สาย และ 3 สาย รวมถึง 2 เฟสแบบ 3 สาย พร้อมกับสายดับไฟถนน เสาคอนกรีต 8 เมตร มีน้ำหนักอยู่ที่ 490 กิโลกรัม มีความต้านทานโมเมนต์ระดับดินตั้งแต่ 760 กิโลกรัมขึ้นไป
9 เมตร : มักจะใช้งานกับการจำหน่ายแรงไฟฟ้าต่ำแบบ 3 เฟส 4 สาย หรือแบบ 2 วงจร เสาคอนกรีต 9 เมตร มีน้ำหนักอยู่ที่ 1,070 กิโลกรัม มีความต้านทานโมเมนต์ระดับดินตั้งแต่ 590 กิโลกรัมขึ้นไป

ไฟฟ้าแรงสูง คืออะไร ??

ระบบไฟฟ้า ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่า 1,000 V ขึ้นไป การที่ระบบไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้าสูง จะช่วยส่งกระแสไฟฟ้าไปยังระยะทางไกล ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากไฟฟ้าแรงสูง มีแรงดันไฟฟ้าที่สูงมากเมื่อเทียบกับที่ใช้กันทั่วไปตามบ้านเรือน และอาคารต่าง ๆ (220 V) ไฟฟ้าแรงสูงจึงสามารถกระโดดข้ามอากาศเข้าหาวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการสัมผัสกับสายไฟเลย (เราจึงอาจจะเห็นนกที่ถูกไฟดูด โดยไม่จำเป็นต้องเกาะบนสายไฟ) ยิ่งถ้าไฟฟ้ามีแรงดันสูงมากเท่าไร ก็ยิ่งทำให้เกิดการกระโดดข้ามได้ไกลมากยิ่งขึ้น

การสังเกต สายไฟฟ้าแรงสูง

เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงมีระยะอันตรายที่จะกระโดดข้ามได้ จึงมีการป้องกันด้วยการยึดสายไฟไว้กับฉนวนไฟฟ้าจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งฉนวนไฟฟ้าที่กำลังกล่าวถึงนี้ ทำจากกระเบื้องที่มีการเคลือบหลายชั้น มีลักษณะเหมือนชามที่กำลังคว่ำอยู่ เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นการยึดเสาไฟฟ้าด้วยถ้วยคว่ำนี้ ก็ให้สันนิษฐานไว้เลยว่าเรากำลังอยู่ใกล้เสาไฟฟ้าแรงแรงสูง ยิ่งถ้ามีถ้วยมากเท่าไร ก็แปลว่าแรงดันไฟฟ้าสูงเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีที่ใช้ในการสังเกตไฟฟ้าแรงสูง ที่นอกเหนือไปจากการสังเกตถ้วย และการอ่านป้าย นั่นคือ ระดับความสูงของสายไฟ ปกติแล้วสายไฟฟ้าแรงสูงจะตั้งให้ห่างจากพื้นดินประมาณ 9 เมตร ถ้าอยู่สูงกว่านั้น ก็แปลว่ามีแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าปกติ

สินค้าแนะนำ

รั้วลวดหนาม เชียงราย
ติดตั้งที่ง่าย ราคาไม่สูงมาก และทางบริษัทได้ใช้เทคโนโลยีนี้กับแผ่นพื้นสำเร็จรูปอยู่ก่อนแล้ว ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่ารั้วลวดหนามที่ผลิตด้วยลวดอัดแรงจะมีมาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน
ขอบคันหิน เชียงราย
ขอบคันหิน ของบริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด มีการนำลวด PC Wire 4 mm มาสานเป็นตะแกรง ทำให้ขอบคันหินมีความแข็งแรงกว่าขอบคันหินปกติ ใช้สำหรับวางบริเวณหน้าบ้าน ขอบถนน ขอบคันหินนี้สามารถวางได้ใน 2 รูปแบบ ทั้งแนวนอน และแนวตั้ง
คอนกรีตผสมเสร็จ เชียงราย
คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งง่าย จัดส่งเร็ว คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการ ใช้ปูนตราช้าง 100% ได้รับการควบคุมดูแลคุณภาพจาก SCG และตรงตามมาตรฐาน มอก. 213-2552 จัดส่งทั่วจังหวัด เชียงราย