ท่อคอนกรีต

ท่อคอนกรีต คืออะไร ??

ท่อคอนกรีต หรือท่อคอนกรีตอัดแรง ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการวางระบบระบายน้ำของบ้านเรือนทั่วไป งานระบายน้ำของหมู่บ้านจัดสรร ระบบสาธารณะ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างถนนต่างๆ โดยคุณประโยชน์ของท่อคอนกรีตนั้นคือ จะเป็นตัวลำเลียงน้ำดีและน้ำเสียต่างๆจากต้นทางไปยังปลายทางพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สามารถออกแบบการไหลเวียนของน้ำได้ตามที่ต้องการตามที่ได้วางระบบเดินท่อไว้ โดยท่อที่นิยมใช้จะเป็นท่อคอนกรีตที่มีความแข็งแรงทนทานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

" ท่อคอนกรีต " ของ บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด

ทำไมต้อง " ท่อคอนกรีต " ของ ดี.ที.คอนกรีต

  • ทางบริษัทได้มีการใช้เครื่องจักรที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ในการผลิตท่อคอนกรีต ที่สามารถควบคุมคุณภาพตั้งแต่ส่วนผสมของคอนกรีตที่เป็นส่วนผสมหลักในการผลิตท่อ นอกจากนี้ยังมีความสามารถบีบอัดเนื้อคอนกรีตด้วยแรงอัดสูง และการดึงเหล็กลวดจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้ท่อคอนกรีตได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลัก มอก. เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในงานระบบระบายน้ำทั่วไป และงานระบบระบายน้ำของทางราชการ

มั่นใจด้วยคุณภาพ และมาตรฐานจาก SCG

บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด ได้ทำข้อตกลงและเซ็นสัญญาร่วมกับกับ “บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด” ( SCG ENDORSED BRAND) ที่จะใช้ปูน SCG (ปูนตราช้าง) มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 100% ทำให้ได้รับการดูแล ควบคุมคุณภาพ จาก เอสซีจี เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ท่อคอนกรีตที่ทางบริษัทได้ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

การควบคุมคุณภาพ และการผลิต

บริษัท ดี.ที.คอนกรีต ได้มีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานในการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เช่น ปูน SCG ,หิน จากแห่งที่ดีที่สุดในเชียงราย ,และทรายที่มาจากท่าทรายของเราเอง และนอกจากนี้ยังมีการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนการดึงลวด PC Wire ก่อนการอัดคอนกรีต ในส่วนของคอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้จะผสมคอนกรีตด้วยเครื่องจักร โดยจะใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัม ต่อปริมาณของคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร  เพื่อเพิ่มความเข็งแรง ทนทานให้แก่ท่อคอนกรีต อีกทั้งมีการตรวจเช็คคุณภาพสินค้าทั้งก่อน และหลังจากการแกะแบบของท่อระบายน้ำออกมา ด้วยทีมวิศวกรที่ดูแลเรื่องคุณภาพ(Quality Control) เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าไม่สมบูรณ์ หรือปัญหาสินค้ามีการแตกหัก ก่อนส่งมอบแก่ลูกค้า

ข้อมูลพื้นฐาน

- บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด จำหน่ายท่อคอนกรีต(ท่อระบายน้ำ) มาตรฐาน มอก.
- ท่อกลม(หรือ ท่อคอนกรีตปากลิ้นราง) มีให้เลือกหลากหลายขนาด ผลิตตามมาตรฐาน มอก.128-2560
300 มม. ยาว 1 เมตร : น้ำหนัก 132 กก.
400 มม. ยาว 1 เมตร : น้ำหนัก 209 กก.
500 มม. ยาว 1 เมตร : น้ำหนัก 300 กก.
600 มม. ยาว 1 เมตร : น้ำหนัก 382 กก.
800 มม. ยาว 1 เมตร : น้ำหนัก 640 กก.
1000 มม. ยาว 1 เมตร : น้ำหนัก 921 กก.
1200 มม. ยาว 1 เมตร : น้ำหนัก 1250 กก.

- ขนาดท่อสี่เหลี่ยมจัตรัส มีให้เลือกหลากหลายขนาด ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1164-2559 และ 1166-2559
- ขนาดบ่อพักหล่อสำเร็จ ที่เหมาะสมกับท่อคอนกรีต มีให้เลือกหลากหลายขนาด ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
- สามารถผลิตตามขนาดและสเปคที่ลูกค้าต้องการได้
- จัดส่งท่อคอนกรีตทั่วจังหวัด เชียงราย 

ข้อมูลเทคนิค

1. ท่อคอนกรีตอัดแรงมีการใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานไม่เกิน 0.53 โดยมวลในการผลิต
2. มีการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ในปริมาณไม่น้อยกว่า 280 กิโลกรัม ต่อปริมาณของคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร
3. เถ้าลอยเป็นวัสดุผสมคอนกรีตมีการใช้ที่ไม่เกิน 25% (เศษส่วนโดยมวล) ของ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
4. ก่อนการเทคอนกรีตลงในแบบจะมีการผสมคอนกรีตด้วยเครื่องผสมคอนกรีตเพื่อให้เนื้อคอนกรีตมีส่วนผสมที่สม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาการผสมที่ไม่ได้คุณภาพของเนื้อคอนกรีต
5. มีการใช้เครื่องเขย่า (vibrator) หรือเครื่องมือสั่น เพื่อทําให้เนื้อคอนกรีตที่ลงไปในแบบหล่อท่อระบายน้ำมีเนื้อคอนกรีตที่แน่นและสม่ำเสมอ ลดปัญหาการแตกร้าวของท่อคอนกรีต
6. เหล็กที่จะเสริมเข้าไปในท่อคอนกรีตอัดแรง ในส่วนของเหล็กเสริมตามยาว และเหล็กเสริมตามขวางจะมีจำนวนในการใช้ที่แตกต่างกันไปตามขนาดของท่อคอนกรีตอัดแรงที่จะผลิต เพราะยิ่งเป็นท่อที่มีขนาดใหญามากขึ้น จำนวนเหล็กที่นำมาเสริมก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

ประเภทของ "ท่อคอนกรีต"

1. ท่อปากลิ้นราง (Tongue and Groove Pipe)
: ถือเป็นท่อคอนกรีตที่นำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในงานวางระบบระบายน้ำ มีลักษณะเป็นท่อกลม เหมาะสำหรับงานระบายน้ำของบ้านเรือนทั่วไป งานระบายน้ำของหมู่บ้านจัดสรร ระบบสาธารณะ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างถนนต่างๆ โดยการเลือกท่อประเภทนี้จะคำนึงถึงความสามารถในการรับของตัวท่อว่าต้องการรับแรงได้มากหรือน้อยเท่าใด หากงานก่อสร้างที่ใช้พื้นที่ไม่มีรถบรรทุกหนักวิ่งผ่านประจำหรือมีการรับน้ำหนักรับแรงค่อนข้างที่จะน้อย ก็สามารถใช้ท่อปากลิ้นรางคสล.(ท่อชนิดไม่เสริมเหล็ก) แต่ถ้าหากต้องคำนึงถึงการรับน้ำหนักหรือรับกำลังมากเป็นพิเศษ ก็ควรใช้ท่อปากลิ้นรางที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมคุณภาพชั้นท่อ มอก. เเละ ท่อคสล. ซึ่งก็สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท

2. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากระฆัง (Bell and Spigot)
:เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ปากท่อบานออกมีรูปร่างคล้ายระฆัง โดยมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี จึงมักนำมาใช้กับระบบระบายน้ำเสียหรือน้ำที่เป็นมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยจะสวมแหวนยางไว้ระหว่างท่อเพื่อป้องกันการรั่วซึมของเสียออกมาจากระบบทางระบายน้ำ

3. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบสี่เหลี่ยม (Box Culvert)
: มีคุณสมบัติช่วยให้สามารถระบายน้ำได้ในปริมาณมาก มีความแข็งแรงทนทานสูงรองรับน้ำหนักได้มาก มักนำมาใช้ในงานระบายน้ำบริเวณพื้นที่ลำคลอง หรือบริเวณที่มีการสัญจรด้วยรถยนต์ เนื่องจากตัวรถยนต์ที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากและมีปริมาณการสัญจรรถยนต์ที่ต่อเนื่อง

ประเภทของ "ท่อคอนกรีตปากลิ้นราง"

ท่อคอนกรีตปากลิ้นรางที่เหมาะกับบ้านเรือนทั่วไป

1. ท่อคอนกรีตอัดแรงไม่เสริมเหล็ก (คมล.)
: เป็นท่อคอนกรีตที่ไม่มีการเสริมเหล็กเส้นด้านในของท่อคอนกรีต ใช้สำหรับงานที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากและไม่มีรถวิ่งผ่าน เช่นระบายน้ำหน้าตัวบ้านหรือภายในบ้าน

2. ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดอัดแรง (คสล.)
: เป็นท่อคอนกรีตที่มีการเสริมเหล็กเส้นอยู่ด้านในของท่อคอนกรีต สามารถรองรับน้ำหนักได้แต่ไม่มาก ใช้สำหรับงานระบบในพื้นที่ที่มีรถยนต์ส่วนบุคคลวิ่งผ่าน แต่ไม่มีรถบรรทุกวิ่งผ่าน

ท่อคอนกรีตปากลิ้นรางที่เหมาะกับงานราชการ

1. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น3 (มอก. 3)
: เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ใช้สำหรับงานงานที่ต้องรับน้ำหนักปานกลาง ใช้ในงานราชการหรือใช้ในโรงงานขนาดเล็กในการวางระบบระบายน้ำเสีย

2. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น2 (มอก. 2)
: เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงกว่าชนิด มอก. ชั้น3 ส่วนมากจะใช้ในงานการสร้างทางหลวงของงานราชการเป็นส่วนใหญ่ที่จะต้องรองรับน้ำหนักได้สูง

3. ท่อคอนกรีตอัดแรงเสริมเหล็ก มอก. ชั้น1 (มอก. 1)
: เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ออกแบบมาเพื่องานในสนามบิน งานท่าเรือที่ต้องรองรับน้ำหนักสูงเป็นพิเศษ

สินค้าแนะนำ

คอนกรีตผสมเสร็จ เชียงราย
คอนกรีตผสมเสร็จ สั่งง่าย จัดส่งเร็ว คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามความต้องการ ใช้ปูนตราช้าง 100% ได้รับการควบคุมดูแลคุณภาพจาก SCG และตรงตามมาตรฐาน มอก. 213-2552 จัดส่งทั่วจังหวัด เชียงราย
เสาไฟฟ้า เชียงราย
มีความยาวให้เลือก 3 ขนาด คือ 6 , 8 , 9 เมตร เหมาะสมสำหรับโยงสายไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถูกออกแบบเพื่อรับแรงดึงในเสาไฟฟ้ามากกว่าเสาทั่วๆไป
แผ่นพื้น เชียงราย
สามารถมั่นใจในคุณภาพด้วยมาตรฐาน มอก.เลขที่ 828-2546 และด้วยกำลังการผลิต แผ่นพื้นสำเร็จรูป เฉลี่ย 600 ตร.ม./วัน พร้อมทั้งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยวางแผน คำนวณจำนวนที่ต้องใช้ติดตั้งจากพื้นที่จริง