ติดตั้ง กำแพงกันดิน

งาน "ติดตั้ง กำแพงกันดิน" ควรทำเมื่อไหร่ ?

ติดตั้ง กำแพงกันดิน โดยส่วนมากแล้วทุกพื้นที่หน้างานก่อสร้างอาจไม่จำเป็นจะต้องทำการก่อสร้างกำแพงกันดินทุกหน้างานเสมอไป โดยทางเจ้าของบ้านสามารถดูได้จากปัจจัยต่างๆดังนี้
1. หน้างานที่เป็นพื้นที่ต่างระดับ ซึ่งโดยส่วนมากมักจะเกิดจากเป็นพื้นที่ที่มีการถมดินเพิ่มเติม หรือเป็นพื้นที่ที่ต่างระดับมาก่อนอยู่แล้ว

2. ที่ดิน หรือหน้างานก่อสร้างที่ติดกับทางน้ำ (เช่น ที่ดินที่ติดกับคลองน้ำ ,เหมืองน้ำสาธารณะ หรือ แม่น้ำ เป็นต้น) ซึ่งมีโอกาสเกิดปัญหาดินพัง ดินไหล หรือดินสไลด์ของพื้นที่ดินที่ถูกน้ำกัดเซาะ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาแก่พื้นที่ด้านในที่เป็นงานก่อสร้างต่างๆได้ จึงจำเป็นต้องทำกำแพงกันดินเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้น

3. การก่อสร้างบริเวณแนวภูเขาที่มีความลาดชัน (เช่น พื้นที่เนินที่ต้องการปรับแต่งพื้นที่ดินให้เรียบเสมอไปกับระดับน้ำให้ง่ายแก่การก่อสร้าง เป็นต้น)

ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหากไม่ "ติดตั้ง กำแพงกันดิน"

1. อาจทำให้เกิดการเคลื่อนพังทลายของดิน : เนื่องจากเวลาที่มวลของดินอยู่ต่างระดับกัน ก็มักจะเกิดปัญหาที่ดินในระดับที่สูงกว่าเกิดพังลงมา เนื่องจากไม่มีดิน หรือพื้นที่คอยช่วยต้านแรงค้ำด้านข้างให้

2. เกิดปัญหาดินสไลด์ เนื่องจากไม่ทำกำแพงกันดิน : ปัญหานี้จะยิ่งเกิดง่ายมากขึ้น ในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ หรือติดกับทางน้ำ เพราะสภาพของดินจะมีลักษณะค่อนข้างอ่อน โดยส่วนมากมักจะเกิดจากการซึม และกัดเซาะของน้ำที่ไหลผ่านตลอดเวลา ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหาดินสไลด์ได้ง่ายกว่าพื้นที่ต่างระดับที่อยู่ห่างจากทางน้ำ

ซึ่งทั้งปัญหาการเคลื่อนพังทลายของดินและปัญหาดินสไลด์ อาจก่อให้เกิดอันตราย และความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้าง โดยปัญหาทั้งดินพัง ดินไหล ดินสไลด์ พื้นที่ดินถูกกัดเซาะ หรือดินทรุดนั้น ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่อาจจะทำให้โครงสร้างที่อยู่ด้านบน(เช่นรั้วบ้าน หรือรั้วสำเร็จรูป) หรือโครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ต่างระดับนั้น เกิดความเสียหายได้ เช่น ในกรณีที่ติดรั้วโดยไม่ได้ทำการติดตั้งกำแพงกันดินก่อน ก็จะมีโอกาสที่รั้วที่ติดตั้งไปเกิดการล้ม และเกิดการพังลงมาได้ หรือกรณีที่มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างไว้ภายในแต่ไม่ได้ทำการติดตั้งกำแพงกันดินเพื่อล็อคพื้นที่ดินเอาไว้ ในอนาคตก็มีโอกาสที่ดินจะเคลื่อนพังลงมาซึ่งจะทำให้ความหนาแน่นของดินในบริเวณพื้นที่นั้นๆลดน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้สร้างปลูกสร้างอาจเกิดปัญหาตามมาในภายหลังได้ เป็นต้น

บริการ "ติดตั้ง กำแพงกันดิน" ของ บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด

รับปรึกษา และประเมินหน้างานติดตั้งฟรี
1. ปรึกษาฟรี และ ประเมินหน้างานฟรี

.
สำหรับเจ้าของบ้านที่สนใจจะก่อสร้างกำแพงกันดิน สามารถติดต่อสอบถามเข้ามา โดยจะมีทีมวิศวกรคอยให้คำแนะนำแก้เจ้าของบ้าน นอกจากนี้ทางเจ้าของบ้านยังสามารถให้ทีมวิศวกรเข้าไปช่วยประเมินสภาพหน้างาน เพื่อออกแบบวางแผนงานก่อสร้าง พร้อมทำใบเสนอราคาก่อสร้างกำแพงกันดินฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ติดตั้งด้วยทีมช่างคุณภาพ และมีวิศวกรคอยช่วยควบคุมงาน
2. ติดตั้งด้วยทีมช่างคุณภาพ
และ มีวิศวกรคอยช่วยควบคุมงาน
.
บริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด มีทีมช่างรับเหมาติดตั้งกำแพงกันดินที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการติดตั้งกำแพงกันดินมาแล้วหลากหลายหน้างาน นอกจากนี้ตลอดการก่อสร้างยังมีทีมช่างและทีมตรวจคุณภาพงานก่อสร้าง (QC) คอยช่วยควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง
3. ชิ้นส่วนที่นำมาติดตั้งได้มาตรฐาน มอก.
3. ชิ้นส่วนที่นำมาติดตั้งได้มาตรฐาน มอก.

.
สำหรับชิ้นส่วนของกำแพงกันดินที่นำมาใช้ในงานติดตั้ง ทางบริษัทได้เลือกใช้สินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน มอก. โดยโรงงานผลิตที่เลือกใช้จะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน และผลิตสินค้าตรงตามสเปค มอก. เพื่อความมั่นใจและเป็นเครื่องหมายการันตีให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์กำแพงกันดิน(ประกอบไปด้วย เสาเข็ม และแผ่นกันดิน) มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
4. รับประกันงานก่อสร้าง ฟรี
4. รับประกันงานก่อสร้าง ฟรี

.
งานก่อสร้างกำแพงกันดินของทางบริษัท ดี.ที.คอนกรีต จำกัด มีรับประกันงานก่อสร้างกำแพงกันดินให้กับเจ้าของบ้าน และหากเกิดเหตุบังเอิญหรือเหตุสุดวิสัยที่อาจทำให้กำแพงกันดินเกิดความเสียหายจากความผิดพลาดของการติดตั้ง ทางบริษัทพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายฟรี
5. รับติดตั้งทั่วจังหวัดเชียงราย และไม่จำกัดความยาว
5. รับติดตั้งทั่วจังหวัดเชียงราย
และ ไม่จำกัดความยาว
.
พร้อมให้บริการงานรับเหมาติดตั้งกำแพงกันดินทั่วจังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน เชียงใหม่ ด้วยทีมงานก่อสร้างและทีมช่างมากประสบการณ์ นอกจากนี้ทางบริษัทยังรับงานติดตั้งกำแพงกันดิน ไม่จำกัดความยาว
6. ราคาไม่แพง
6. ราคาไม่แพง

.
นอกจากการบริการที่ได้มาตรฐาน และการรับประกันผลงาน ทางบริษัทมุ่งมั่นและทุ่มเทที่จะตั้งราคารับเหมาติดตั้งกำแพงกันดินให้เจ้าของบ้านสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการติดตั้งได้ง่าย ซึ่งทางลูกค้าไม่จำเป็นจะต้องเสียค่าดำเนินการประสานงาน เพราะทางบริษัทมีสินค้าและบริการครบจบในที่เดียว

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเรื่องการติดตั้ง หรือราคาติดตั้งรั้วสำเร็จรูปเพิ่มเติม
- โทร : 0850319722
- Line : (https://line.me/ti/p/OKAilHgEQv)
- Facebook : ดี.ที.คอนกรีต (https://www.facebook.com/dtconcreteofficial)

คุณสมบัติของ "กำแพงกันดิน"

1. ทำขึ้นเพื่อต้านทานแรงดันทางด้านข้างของมวลดิน หรือ ของไหล จากระดับดินที่ต่างกัน : เพราะสำหรับพื้นที่หน้างานที่มีระดับที่แตกต่างกันนั้น จะมีโอกาสที่โครงสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้กับพื้นที่ที่ต่างระดับเกิดความเสียหาย หรือพังทลายได้ ซึ่งเกิดจากแรงของมวลดินที่มีการดันออกมา หรืออาจเกิดจากสภาพของดินในบริเวณนั้นยังเกาะกันไม่แน่นพอ(อาจเกิดขึ้นในกรณีที่เพิ่งถมที่ดินใหม่ๆ ดินที่เพิ่งถมนั้นจะยังไม่เกาะตัวกันดีมากนัก ทำให้ดินไม่แน่น ยากแก่การลงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ)

2. กันดินสไลด์ตามฝั่งแม่น้ำ หรือพื้นที่ต่างระดับเพื่อลดการทรุดตัวของดิน : โดยการทำกำแพงกันดินนั้นจะช่วยป้องกันไม่ให้ดินที่อยู่ในระดับที่สูงกว่านั้นมีการสไลด์ตัว หรือทรุดตัวลงมาได้ เพราะเกิดจากการช่วยรับแรงจากแผ่นพื้นสำเร็จรูป และถ่ายเทแรงไปยังเสาเข็มไอที่ถูกปักลงไปในดิน

3. กำแพงกันดิน จะทำให้ชั้นดินที่ต่างระดับกันคงตัวอยู่ได้อย่างปลอดภัย : ซึ่งการทำกำแพงกันดินนั้นจะช่วยป้องกันทั้งโครงสร้างที่อยู่ใกล้พื้นที่ต่างระดับ และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังที่มีการปลูกสิ่งก่อสร้างในบริเวณภายในพื้นที่นั้นๆได้

ส่วนประกอบของ "กำแพงกันดิน"

ส่วนประกอบของกำแพงกันดินนั้นประกอบไปด้วยหลายส่วนดังนี้
1. เสาเข็มไอ : จะเป็นเสาเข็มหน้าตัดสี่เหลี่ยมมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัว H หรือตัวไอ ซึ่งขนาดที่นิยมเลือกใช้กันคือขนาเสาเข็มไอ 22*22 เซนติเมตร(จะเป็นขนาดเสาเข็มไอที่เล็กที่สุดที่เหมาะกับงานก่อสร้างกำแพงกันดิน) โดยจะเหมาะกับสภาพหน้างานกันดินที่ไม่สูงจนเกินไป (เบื้องต้นจะอยู่ในช่วงความสูงไม่เกิน 1.5 เมตร หรือขึ้นกับสภาพของหน้างาน) แต่สำหรับหน้างานที่มีพื้นที่ต่างระดับค่อนข้างมากทางบริษัทจะแนะนำเป็นเสาเข็มไอที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเป็น เสาเข็มไอหน้าตัด 26*26 เซนติเมตร หรือเสาเข็มไอหน้าตัด 30*30 เซนติเมตร ใช้ในการตอกติดตั้งทำกำแพงกันดินแทน ซึ่งการเลือกใช้ขนาดของเสาเข็มไอจำเป็นจะต้องให้ทางช่างหรือวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการช่วยประเมินสภาพความยากง่ายของหน้างานอีกครั้งหนึ่ง

2. แผ่นเสียบกำแพงกันดิน : จะเป็นแผ่นที่ถูกเสียบเข้าไปในร่องของเสาเข็มไอที่มีลักษณะหน้าตัดเป็นตัว H โดยจะเป็นแผ่นที่คอยช่วยรับแรงดันจากมวลดินแล้วกระจายแรงดันไปสู่เสาเข็มไอต่อไป เพื่อคอยช่วยพยุงมวลของดินไม่ให้ไหลหรือล้นออกมาจากพื้นที่ โดยแผ่นเสียบกำแพงกันดินจะเลือกใช้เป็นแผ่นที่ความยาวไม่เกิน 2 เมตร เพราะถ้าความยาวมากกว่านี้อาจจะทำให้ต้านแรงดันของมวลดินไม่ไหวแล้วอาจจะทำให้แผ่นเสียบเกิดความเสียหายขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งแผ่นเสียบกำแพงกันดินมีสองประเภทด้วยกันคือ แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป (ที่ส่วนมากจะใช้ในการวางแผ่นพื้นบ้าน) กับอีกประเภทคือ แผ่นกันดินสำเร็จรูป (ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานกำแพงกันดินโดยเฉพาะ จะมีลักษณะแผ่นหนาและมีการเสริมเหล็กเข้าไปมากกว่า)

3. คานยึดกำแพงกันดิน : จะเป็นส่วนที่จะต้องก่อสร้างหล่อขึ้นมาภายหลังจากมีการติดตั้งเสาเข็มไอและเสียบแผ่นกันดินเสร็จเรียบร้อย โดยคานยึดกำแพงกันดินจะอยู่ด้านบนสุดของโครงสร้าง โดยจะประกอบไปด้วยเหล็กเส้นและคอนกรีต ซึ่งคานยึดกำแพงกันดินจะมีหน้าที่คอยยึดตัวเสาเข็มไอที่ตั้งได้แนวได้ระดับแล้วไม่ให้เคลื่อนไปจากเดิม ซึ่งคานยึดกำแพงกันดินก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรง ทนทานให้มากขึ้นแก่งานกำแพงกันดิน

4. สเตย์รั้งกำแพงกันดิน : จะเป็นส่วนที่เชื่อมออกมาจากตัวกำแพงกันดิน ซึ่งจะมีหน้าที่คอยช่วยรั้งกำแพงกันดินไม่ให้เอนล้มลงไปจากแรงดันของมวลดิน โดยสเตย์รั้งกำแพงกันดินจะมีการเลือกใช้ติดตั้งเสริมเข้าไปกรณีเป็นหน้างานที่พื้นที่กันดินที่ค่อนข้างสูง เช่นตั้งแต่ 1.5 เมตรขึ้นไป โดยส่วนมากก็จะเริ่มมีการติดตั้งสเตย์เข้าไปช่วยในการรับแรงดัน ซึ่งการเลือกติดตั้งสเตย์ไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งทุกหน้างานที่มีการทำกำแพงกันดิน โดยจะขึ้นกับการประเมินของช่างหรือวิศวกรที่เข้าไปตรวจหน้างาน

วิธีการ "ติดตั้ง กำแพงกันดิน" ให้แข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้น

การติดตั้ง กำแพงกันดิน เป็นงานที่จำเป็นจะต้องใช้ความสามารถและประสบการณ์ในการติดตั้งให้มีความแข็งแรง ทนทาน และปลอดภัยไม่พังล้มได้ง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากการก่อสร้างรั้วบ้านทั่วไปเพราะรั้วบ้านทั่วไปจะไม่ได้มีการรับแรงดันจากอะไร โดยจะแตกต่างจากกำแพงกันดินที่มีการรับแรงดันจากมวลของดิน ซึ่งก็จะมีหลากหลายวิธีที่จะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้มากยิ่งขึ้นให้แก่กำแพงกันดินของเจ้าของบ้านดังนี้
1. การเลือกขนาดของเสาเข็มไอ : โดยส่วนมากจะเริ่มที่หน้าตัด 22*22 เซนติเมตร แต่ถ้าต้องการความแข็งแรงทนทาน รับแรงได้มากขึ้น ก็สามารถเพิ่มขนาดหน้าตัดของเสาเข็มไอเป็นขนาดหน้าตัด 26*26 หรือ 30*30 หรือ 35*35 เซนติเมตร ขึ้นกบความสูงที่จะทำกำแพงกันดิน

2. ขนาดความยาวของเสาเข็มไอ : โดยหลักการเบื้องต้นของการเลือกความยาวของเสาเข็มไอ จะเลือกจากความสูงที่จะทำกำแพงกันดิน ตัวอย่างเช่น พื้นที่ต่างระดับสูง 2 เมตรหรือพื้นที่ที่จะทำกำแพงกันดินสูง 2 เมตร ก็จำเป็นจะต้องมีส่วนของเสาเข็มไอลงไปในดิน 2-3 เท่าของความสูงที่จะกันดินด้านบน ก็คือจะต้องเลือกเป็นเสาเข็มไอขนาด 6-8 เมตร เพราะจะมีส่วนที่อยู่เหนือดิน 2 เมตร(เท่ากับส่วนที่จะกันดิน) กับส่วนที่เสาอยู่ในดิน 4-6 เมตร เป็นต้น ซึ่งวิธีนี้ก็จะช่วยลดปัญหาการพังล้มของกำแพงกันดินได้

3. การเลือกใช้แผ่นเสียบกำแพงกันดิน : โดยส่วนมากช่างหรือผู้รับเหมาติดตั้งกำแพงกันดินจะเลือกใช้เป็นแผ่นพื้นคอนกรีต (หรือแผ่นพื้นที่ใช้ในการติดตั้งพื้นบ้าน) ซึ่งแผ่นพื้นจะมีขนาด กว้าง 0.35 เมตร * ยาวไม่เกิน 2 เมตร * หนา 0.05 เมตร ซึ่งโดยส่วนมากโรงงงานผลิตจะผลิตแผ่นพื้นด้วยการเสริมเหล็ก PC wire จำนวน 5 เส้น แต่ถ้าต้องการเสริมความแข็งแรงให้กับแผ่นพื้นหรือโครงสร้างกำแพงกันดินก็สามารถเพิ่มจำนวนเส้นของ PC wire เป็น 6-7 เส้นได้ หรือนอกจากนี้เจ้าของบ้านสามารถเลือกใช้เป็นกำแพงกันดินสำเร็จรูป ที่ถูกออกแบบมาให้หนาพิเศษและเสริมเหล็กเข้าไปมากยิ่งขึ้น และมีรูไว้สำหรับช่วยระบายน้ำ เพื่อช่วยลดแรงดันจากมวลดินได้อีกด้วย

4. การเว้นช่วงห่างของเสาเข็ม : สำหรับการติดตั้งกำแพงกันดินจะมีการเว้นช่วงห่างของเสาเข็มไอไม่เกิน 2 เมตร แต่ถ้าต้องการเสริมความทนทานให้แก่กำแพงกันดิน ทางช่างสามารถร่นระยะของช่วงห่างเสาเข็มไอให้น้อยลงได้เป็น 1.5 หรือ 1.0 เมตร ซึ่งจะเหมาะกับสภาพหน้างานที่มีความสูงต่างระดับกันค่อนข้างมาก

4. การดึงสเตย์ : การดึงสเตย์จะเหมาะกับหน้างานที่มีความสูงต่างระดับมากๆ ซึ่งหน้าที่ของสเตย์จะเป็นตัวช่วยดึงรั้งกำกแพงกันดินไม่ให้เอนล้มลงไปตามแรงดันของดิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเรื่องการติดตั้ง หรือราคาติดตั้งรั้วสำเร็จรูปเพิ่มเติม
- โทร : 0850319722
- Line : (https://line.me/ti/p/OKAilHgEQv)
- Facebook : ดี.ที.คอนกรีต (https://www.facebook.com/dtconcreteofficial)
รับเหมาติดตั้ง รั้วสำเร็จรูป ทั่วเชียงราย
ปรึกษา และประเมินหน้างานติดตั้งฟรี มีวิศวกรคอยช่วยควบคุมงานพร้อมรับเหมาติดตั้งรั้วสำเร็จรูปมาตรฐาน SCG ด้วยทีมช่างคุณภาพ พร้อมให้บริการติดตั้งรั้วบ้านทั่วจังหวัดเชียงราย ราคาไม่แพง
กำแพงกันดิน เชียงราย
กำแพงกันดินจะคอยต้านทานแรงดันทางด้านข้างของมวลดิน หรือ ของไหล จากระดับดินที่ต่างกัน ซึ่งจะทำให้ชั้นดินที่ต่างระดับกันคงตัวอยู่ได้อย่างปลอดภัย พร้อมจัดส่ง และให้คำปรึกษาทั่วจังหวัดเชียงราย พะเยา
ตอกเสาเข็ม เชียงราย.
มีทีมช่างตอกเสาเข็มที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในการตอกเสาเข็มคอนกรีต นอกจากนี้ยังใช้รถตอกเสาเข็มที่เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ซึ่งจะช่วยให้งานตอกเสาเข็มเป็นไปอย่างราบรื่น